Greece, the eurozone and the collapse

Increase the pressure, the guilty must pay. 
We need balance of pain.
___

What happened to the borrowed millions?
Corrupt politicians, bankers, the mob and the rest of the parasites of the privileged elite made Greece collapse, and the disease is spreading. The middle class, just like in the United States, is about to become extinct, and the lower class will have to pay for the corruption caused by the upper class.
Who’s up next? Italy? Portugal?
2012 will be yet another year of total confusion, corruption and chaos. Are you ready to lower the minimum wage by 20 percent?

Some clips of interest:
“Greece is doomed”

Nigel Farage on Greece
Nigel Farage: Greece under Commission-ECB-IMF Dictatorship

Inside Job (must see!)

Money As Debt
Money As Debt II – Promises Unleashed
Money As Debt, Revised (both documentaries above in a condensed version)
Money As Debt 3 – The Rothschild Mafia
The Money Masters – How International Bankers Gained Control of America

The governments don’t rule the world
Collapse

7 thoughts on “Greece, the eurozone and the collapse”

  1. >Viktigt inlägg, många intressanta länkar, och bra poänger av Farage. Problemet är dock, i vanlig ordning, det dikotomiska tänkandet och problemformuleringen – i det här fallet ett något socialistismfärgat sådant. Det bygger på att ett land, en regering och en befolkning har noll agens, dvs. handlingsutrymme, utan är mer eller mindre determinerat av bankernas handlande. Det är ingen slump att bl.a. Finland, Sverige och Tyskland inte har samma problem som PIGS-länderna och då syftar jag inte på att bankerna inte har korrumperat länderna i fråga. Jag är fullt medveten om "bankmaffians" bristande etik, men "världsekonomin" är i dag så pass komplex att inte ens Goldman Sachs kan ha ett fågelperspketiv och rå över vad som sker utom möjligen i väldigt, väldigt grova drag. Man kan givetvis vända på resonemanget och säga att den egna handlingsutrymmet inte, långtifrån, determinerar utgången på någon nivå.

  2. >"Corrupt politicians, bankers, the mob and the rest of the parasites of the privileged elite", alltså inte enbart bankirerna.

  3. >Hur menar du att "greken på gatan" skulle ha värjt sig mot elitens korruption?
    Kolla första klippet, "Greece is doomed".

  4. >Det var en invändning mot den generella trenden i hur en hel del belyser den här typen av problem – "allt är kapitalismens" – snarare än problemformuleringen i ditt inlägg och citatet, som var väldigt träffande. Det är nästan alltid medel-/arbetar-/underklass som blir lidande i samband med den här typen av brister på större politisk och ekonomisk nivå. Möjligen skulle flera ha protesterat på ett tidigare stadium men det är lätt att vara efterklok och som relativt privilegierad utomstående vill man förstås inte säga för mycket.

  5. >Skulle man protesterat mot att man fick sin lön höjd? Skulle man säga nej till förmånerna? Jag tror inte många hade gjort det.

    Det är de ansvariga som ska ställas till svars för vad de har gjort med landet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.