>Apsefiston

>

4. ATT VARA TACKSAM.

Arbetsmarknaden stöter bort en som om man vore ett artfrämmande dödssmittat organ, och man har varken hyfs eller vett nog att känna den verkligt djupa tacksamheten… De storståtligaste, mest högkvalificerade, olidligt pösande platsannonser, hel- och halvsidiga, hela bilagor fulla i de tristaste och mest aktade blaskor (Frankfurter Arschgemeine är grotesk i det avseendet) betyder mycket litet för den och dess tänkbara gelikar. Så underbart att vara fri och någorlunda fattig, inte mer kompetent eller rangordnad eller beroende av någons uppskattning än en aldrig av människoglosöga skådad djuphavsvarelse!

9. I FÖRBIGÅENDE SAGT, TILL NÅGON SOM ÄR UNG OCH UNDERLIG.

Tillgodogör dej alla befriande avarter av bildning, och förbli fientligt främmande för middagsskålarnas och cocktailpladdrarnas parasitvärld. Inse att ingen vill ha med dej att göra om de inte tjänar något på det, hur subtilt och till synes människovänligt detta vinstsyfte än må vara, och alldeles oavsett om det är medvetet eller inte. Att du förväntas roa eller inspirera dem, eller att du rentav, som “ensam och utanför”, skulle må så väl av lite “mänsklig kontakt”, vilket får de bättre ställda att känna sej goda och generösa… Och med hela dej vill ingen befatta sej, endast med en tillrättalagd, skönfärgad, mildrad och rundad populärversion, som i allt ådagalägger sin betryggande samstämda harmlöshet. Därför blir sällskapsväsendet till en ömklig vämjelighet?

23. MISANTROPISK HUMANISM?

Människoföraktets frigörande folkliga möjlighet: om det drivs så långt att inget utrymme lämnas åt ledarkult, laglydighet, undersåtlighet.

50. KARAKTÄRSDANING I VANMAKTENS LIMBO.

[…]Demonregissören Gud bygger kraftverk drivna av kreatursångest, och vi kan endast välja mellan att skildra eländet och vända bort blicken.

263. BRISTTILLSTÅND OCH FÖRSÖKEN ATT SKYLA ÖVER DEM.

Någon säger: “Jag förstår mej verkligen inte på den människan” — ett yttrande som blottar en ögats grumlighet och tankens svaghet hos den talande, inte alls ett tecken på att denne skulle vara “bättre beskaffad” i jämförelse med den “svårförståelige”, ofta betraktad som moraliskt “ond”.

7 thoughts on “>Apsefiston”

 1. >(Lägger till en egen favorit.)

  41. Haerk!
  Var aldrig nöjd med de tillfälligheter vad gäller inflytelser som format din världsbild. Glöm aldrig hur medelmåttorna försökt mala ner dig i sin groteska tristess. I skolan försökte den brackiga gråsossepöbeln göra dig till idiot, antagligen lyckades de i sitt uppsåt (…) På den såkallade arbetsmarknaden har din förnedring fullkomnats, i profitpackets regi (…) Utvidga ständigt, så kaotiskt som möjligt, din bekantskap med skapelsen. Sök upp det mest hotfulla, tillägna dig det motspänstigaste, det som ligger mest fjärran från vad du upplever vara ditt skaplynne. Och slutligen: uppmana aldrig någon till något. Överlämna tryggt det kallet till oss kapsejsade folktribuner.

 2. >Rasmus: Ja, den där är vacker. Hela boken är smått fantastisk. Var tvungen att lägga till några texter. 

  Sulla: Ganska svår, ja.

 3. >Karel: Sorry about that. It’s some of the quotes and the reviews that’ll make it hard for you. When are you gonna learn Swedish? ;)

  Steve: Ameh! Är ju inga citattecken varken i början eller slutet, snubbe.

 4. >Din jävel, jag var helt säker på att även blockcitat ska innehålla enkla citattecken men efter viss efterforskning tycks det som att så inte bör vara fallet. Kanske varierar från olika sammanhang, dock. Mugabe?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *