>E.M. Cioran: The Lure of Disillusion

>

In the Talmud, a stupefying assertion: “The more men there are, the more images of the divine there are in nature.” This may have been true in the period when the remark was made, but it is belied today by all one sees and will be still further belied by all that will be seen.
E.M. Cioran, The Lure of Disillusion

To withdraw indefinitely into oneself, like God after the six days. Let us imitate Him, on this point at least.
E.M. Cioran, The Lure of Disillusion

One thought on “>E.M. Cioran: The Lure of Disillusion”

  1. >Cioran verkar ha varit en väldigt intressant författare (kikade på Nationalencyklopedins hemsida – som man tack och lov får gratis som student – och Wikipedia). Ska läsa se till att läsa någon av hans verk när tid och motivation finnes.

    Just nu är det för min del dock fokus på de abrahamitiska religionerna och då i synnerhet bibeln. Hur pass insatt är du i bibeln förresten? Och om man ska söka hitta en lite halvvag koppling Cioran: hur pass insatt är du i gnosticism? Oerhört fascinerande livsåskådning måste jag säga. Kanske nästan kan kombineras med ditt misantropiska förhållningssätt dessutom?=)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *