>Escape from suppression — The school shooting in Finland

>
Ron Anderson — Escape From Suppression

The three dimensional empty straightjacket is incorporated into the painting of Planet Earth where all humanity resides. Does it imply that humanity is enslaved or does it imply that humanity has been released from suppression because the straightjacket is empty? When you view this from a distance, the jacket isn’t easily visible – and so is suppression often disguised and not easily seen. The decision to be free from the vested interests that would enslave humanity for their own purposes lies with every individual’s understanding of The Declaration of Human Rights and their resolve to make it a reality.

Yet another tragedy, this time in Kauhajoki, Finland. It seems to be pretty much the same kind of tragedy as when Pekka-Eric Auvinen killed eight people and injured twelve, so I urge you to read what I wrote back then.

Society’ sickness — November 13, 2007
Tool and die — April 17, 2007

And once again I quote Nikanor Teratologen (unfortunately in Swedish):

Det går inte att genom någon sorts överhetskampanjer eller mer omfattande kontroll‑, övervaknings‑, angivar- och stigmatiseringssystem heltäckande skydda skolor, arbetsplatser, offentliga platser överhuvudtaget mot enskildas planlagda och sedan lössläppta mordiska hämndraseri. Förändringarna måste inledas på individplanet, i människors beteende och attityder mot varandra. Man bör helt enkelt inte kränka och bete sig illa mot andra varelser på jorden. Allt är ett, sammanvävt, förgängligt.
[…]Den grandiost sadomasochistiska och Kristusyrande självbilden som tröstande och upplyftande suggererar existensen av en andligt besläktad krets att höra hemma i och betyda något avgörande för har, imaginärt, förintat den invalidiserande känslan av att inte duga, inte räknas, inte vara älskad och inte tillåtas hysa känslor, inte finnas till…

Leave a Reply

Your email address will not be published.